Photo: Studio Timo Heikkala Oy

polaris lng icebreaker